U heeft 100 dagen garantie op uw gekochte kledingstuk. Indien een ontwerp gebreken heeft ontvangen wij graag beeldmateriaal in onze mail info@pret-a-partager.com.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Prêt à Partager
Jan Steenstraat 101
2023 AM Haarlem
info@pret-a-partager.com